Privacybeleid

Inleiding

Het merk Elibio is eigendom van de vereniging ANEB, geregistreerd volgens de code Association loi 1901 onder het declaratienummer: W332022823 en Siret-nr. 844 659 730 00015. 

De site Elibio.be is een site met een elektronische etalage, toegankelijk via het internetnetwerk. Het is open voor elke gebruiker van dit netwerk (hierna “Gebruiker” genoemd)

Deze voorwaarden zijn van toepassing in hun bewoordingen op de dag dat ze worden gelezen door de Gebruiker volgens hun opmaak op de site. Ze kunnen echter het onderwerp uitmaken van wijzigingen. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het toepasselijk Frans recht.

Er wordt benadrukt dat de producten die worden verkocht door het merk, bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik door de gebruiker, ook “Consument”, maar niet beschikbaar zijn voor verkoop via deze elektronische etalagesite. Ze hebben een direct verband met de professionele activiteit van de gebruiker, ook “Winkel” of “Groothandelaar”, maar ze zijn niet beschikbaar voor verkoop via deze elektronische etalagesite.

 Hiervoor wordt de aandacht van de gebruiker heel specifiek getrokken naar het feit dat wij u zullen doorverwijzen naar de geschikte contacten voor uw behoeften op basis van uw activiteit.

Uitgever en eigenaar van de site:
Deze site wordt uitgegeven door ELIBIO, een merk dat eigendom is van het ANEB (ASSOCIATION NATIONAL DES EPICIERS BIO)

Maatschappelijke zetel: Zone Camparian Nord 33870 VAYRES

BP 90015 – 33501 LIBOURNE CEDEX – France

Association loi 1901 – Declaratienr : W332022823 – Siretnr. 844 659 730 00015 

EMAIL : aneb[@]orange.fr

Vestiging :

OVH SAS
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

Website : http://www.ovh.com/

Creatie website :

Ludivine BEDOUET et Sébastien FRANCELIN

 

Gebruiksvoorwaarden voor de internetsite www.elibio.be

Reproductierechten en koppelingen :

De site en alle elementen, met inbegrip van, maar zonder beperking van de merken, logo’s, pictogrammen, computergrafieken, foto’s, waaruit ze bestaan, zijn beschermd krachtens de internationale wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. De inhoud die op de site is vermeld, is eigendom van het ANEB. Elk gebruik, elke reproductie of voorstelling via welke werkwijze ook, en op welk medium ook, van een deel of de volledige site en/of elementen waaruit deze bestaat, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van het ANEB.

Producten

De producten die worden voorgesteld door ELIBIO zijn deze die vermeld zijn op de site, op de dag van de raadpleging van de site door de gebruiker en binnen de limiet van de beschikbare voorraad. De foto’s die de producten illustreren, komen niet in het contractuele veld.

Persoonlijke gegevens

Algemeen kunt u onze internetsite bezoeken zonder dat u uw identiteit hoeft op te geven en persoonlijke informatie over uzelf moet leveren. Wij kunnen u echter wel soms informatie vragen. Bijvoorbeeld om een bestelling te verwerken of om correspondentie in het contactgedeelte tot stand te brengen.

De gebruikers van de site moeten regelmatig de actuele wettelijke vermeldingen raadplegen.